علیرضا شکری

مهندس علیرضا شکری

کارشناس ارشد کنترل

طراح انواع بردهای الکترونیکی مبتنی بر انواع میکروکنترلر. طراح انواع سیستم های اتوماسیون صنعتی بر پایه PLC، HMI، CNC و ...

2019-09-07T09:26:17+04:30