اصغر درزی

مهندس اصغر درزی

کارشناس ارشد کنترل

طراح انواع بردهای الکترونیکی مبتنی بر انواع میکروکنترلر. طراح انواع سیستم های اتوماسیون صنعتی بر پایه PLC، HMI، CNC و ...

2019-09-07T09:28:27+04:30