نمونه پروژه های انجام شده

سیستم تعیین فرکانس ذاتی مواد

طراحی و ساخت نرم افزار تعیین فرکانس طبیعی مواد

دستگاه تست کشش و خزش 5 تن

طراحی و ساخت دستگاه تست کشش و خزش 5 تن به همراه نرم افزار تحت ویندوز.

طراحی و ساخت سیستم اتوماسیون شهربازی

سیستم کارت خوان شهر بازی سیستم به صورت تحت شبکه خواهد بود. یک کامپیوتر به عنوان سرور مرکزی که کارت خوان ها و صندوق های مجهز به وای فای با استفاده از یک روتر به سرور مرکزی متصل می شوند. دستگاه کارت خوان دستگاه های...