گروه صنعتی اسمارت صنعت در زمینه با انواع بردهای الکترونیکی جهت طراحی و ساخت و تولید انبوه سفارش می پذیرد.