ساخت بردهای الکترونیکی دقیقا مشابه نمونه اصلی

–  ادغام کردن چند برد در یک برد الکترونیکی

  تغییر طراحی PCB بردهای DIP به صورت SMD

 کوچک کردن مساحت برد به درخواست مشتری

 استخراج دانش فنی و تحلیل مدار

 استخراج دیتای آی سی های حافظه دار

جهت سفارش با شماره 09120227256 تماس بگیرید.