یکی از خلا های صنعت گروه طراحی است، جایی که وقتی نیاز به ساخت دستگاه و یا قطعه ای هست گروهی باشد که با مطالعه بر روی موضوع مورد نظر آن را طراحی و یا شیوه ای برای ساخت آن ارائه دهد و سپس با پیاده سازی آن تولید کند.

پس از سال ها تجربه در صنعت، بر آن داشتیم که گروهی از مهندسین جوان اما با تجربه علمی گرد هم آوریم تا خلا طراحی در صنعت را پر کنیم.